SOBO OVER KABINETSPLANNEN “SCHEEFWONEN”

test bericht
maart 22, 2017

SOBO OVER KABINETSPLANNEN “SCHEEFWONEN”

SOBO OVER KABINETSPLANNEN “SCHEEFWONEN”:
MIDDEL ERGER DAN DE KWAAL

Enige tijd geleden werd het SOBO, Schiedams Overleg Bewonersorganisaties waarin bijna alle bewoners- en huurdersverenigingen in Schiedam samenwerken, verrrast door plannen van de woordvoerders volkshuisvesting van de colaitiepartijen over “scheefwonen”. Daarna bleef het stil, en hoopten wij dat het proefballonnetje geknapt was. Maar nu gaat het kabinet er toch serieus naar kijken. Reden voor het SOBO om zijn licht hierover te laten schijnen.

Het drastisch verhogen van de huur voor mensen die een in verhouding tot hun inkomen te “goedkope” woning huren, lost niets op. Integendeel.

Het SOBO stelt voorop dat uit bronnen (1) blijkt dat het probleem van goedkoop scheefwonen in omvang afneemt.
In de Woningwet 2015 wordt het toewijzen van woningen nader geregeld om scheefwonen tegen te gaan.
Het aantal dure scheefwoners is vele malen groter; dit wordt gecompenseerd met huurtoeslag (2).

Indien de kabinetsplannen doorgang vinden, is dit slecht voor de koopkracht in de wijken. Mensen die net iets meer verdienen, kunnen dat niet meer in winkels en horeca uitgeven, maar zijn het kwijt aan de huur. Zo komt de infrastructuur van de buurt en wijk nog meer onder druk te staan.

En net zo erg: men kan niet meer sparen om in de toekomst wèl een huis te kunnen kopen, als maandelijks honderden euro’s extra aan huur moet worden opgehoest.

Het SOBO vreest dat hogere huren in de socale sector bovendien ook nog eens een vrijbrief zullen betekenen voor de particuliere sector om hun woekerhuurprijzen nog verder te kunnen verhogen.

Huur dient vooral gerelateerd te zijn aan de grootte en het comfort van de woning en geen inkomensafhankelijke belasting te worden (3). Daarmee verdwijnt juist de incentive om te verhuizen, als er al geschikte woningen zijn: als de kinderen het huis uit zijn en je wilt kleiner gaan wonen maar hetzelfde blijft betalen, neem je een belangrijke drijfveer om te willen verhuizen weg.

Het echte probleem wordt gevormd door de knellende woningmarkt. Men kiest er veelal helemaal niet voor om scheef te wonen, en zou vaak maar al te graag naar een andere (“betere”) woning gaan, maar die zijn er gewoon niet of veel te weinig.

Een hogere huur om mensen te dwingen te verhuizen is alleen gerechtvaardigd als er ook passende andere woningen zijn waar ze heen kunnen. En die zijn er zeer onvoldoende.

Daarin ligt dus de oplossing: verbetering en verbreding van het woningaanbod.

En vooral ook uitbreiding, gezien het feit dat starters nu heel veel jaren op de wachtlijst staan en zich geen verbetering in die situatie lijkt aan te kondigen.

Het SOBO roept de gemeente Schiedam op zijn afkeuring over deze onzalige plannen onder de aandacht van het kabinet te brengen en spoort de fracties in de gemeenteraad op om hun collegae in de Tweede en Eerste Kamer die deel uitmaken van de coalitie, op andere gedachten te brengen. Daarnaast moet de gemeente met verhoogde energie en middelen inzetten op het realiseren van meer bereikbare woningen in de stad.

De rekening voor falend huurbeleid mag niet bij de krimpende groep “scheefwoners” worden neergelegd. Zij zijn niet de schuldigen van de schaarste op de woningmarkt en de stijgende huizenprijzen en hebben de oplossing dus niet in handen.

____________________________

NOTEN

(1) Landelijk in 2012 685.000 gevallen, in 2015 500.000; gegevens over Schiedam konden niet worden achterhaald.

(2) 3,1 miljard in 2015 voor dure scheefwoners, plus 2 miljard huurtoeslag voor mensen die passend wonen.

(3) inkomensafhankelijke huren zijn sinds 2013 mogelijk en dientengevolge stijgt de huurprijs voor goedkope scheefwoners sindsdien meer dan die van andere huurders.

Comments are closed.