Bestuur

Het bestuur van het SOBO bestaat uit actieve, enthousiaste en kundige vrijwilligers.

Algemeen bestuur


Voorzitter: Yorick Haan
Plaatsvervangend voorzitter: Albert Bons
Secretaris: Tjalling de Boer
Penningmeester: Ton de Jong

Algemeen bestuur


Algemeen bestuurslid: Nel van Oudenaarde
Algemeen bestuurslid: Jan van Oossanen
Algemeen bestuurslid: Theo Schoenmakers

Commissarissen


Twee leden van de Raad van Commissarissen van Woonplus zijn door het SOBO voorgedragen. Het SOBO kan op deze manier het beleid van Woonplus inhoudelijk en kritisch volgen. Gezien de grote veranderingen in de volkshuisvesting is het belangrijk dat het SOBO haar stem onder andere via haar commissarissen nadrukkelijk doet gelden.

ABN AMRO Bank IBAN: NL83 ABNA 0502186011
Kamer van Koophandel nummer: 40347078
Uitreksel Handelsregister: document
Statuten van het SOBO: document

Medewerkers


Het SOBO heeft drie bewonersondersteuners in dienst die werken aan de Singel 85. De bewonersondersteuners ondersteunen bewoners- en huurdersbelangenverenigingen bij het uitvoeren van werkzaamheden en denken mee over het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. Daarnaast voeren de bewonersondersteuners onderzoeken uit om meer te weten te komen over een bepaalde problematiek of over de tevredenheid van bewoners. Tot slot zijn de ondersteuners aanwezig bij het spreekuur op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Henk van der Velden


Henk behandelt als bewonersondersteuner algemene woon-gerelateerde cases tijdens spreekuren. Hij adviseert en ondersteunt bewonersverenigingen omtrent problemen, herstructurering en leefbaarheid. Daarnaast is hij regelmatig te vinden bij wijkoverleggen en is hij iedere maandag in Groenoord te vinden om de huurdersbelangenvereniging te ondersteunen tijdens hun spreekuur. U kunt Henk bereiken door te mailen naar: henk@soboschiedam.nl

Rodger de Jong


Rodger ondersteunt en adviseert bewonersverenigingen over herstructurering, leefbaarheid, ingrepen in de openbare ruimte en wonen en zorg. Daarnaast helpt hij bewonersverenigingen bij het opzetten van onderzoeken.
Ook ondersteunt hij op dit moment het secretariaat en bewaakt de financiële zaken.

Voor algemene vragen kunt u bellen naar 010-3136500 of mailen naar secretariaat@soboschiedam.nl
Heeft u een woon-gerelateerde vragen kunt u bellen naar 010-3136500 of mailen naar woonzorgwinkel@soboschiedam.nl