Bestuur

Het bestuur van het SOBO bestaat uit actieve, enthousiaste en kundige vrijwilligers.

Dagelijks bestuur


Voorzitter: Vacature
Secretaris: Tjalling de Boer
Penningmeester: Aad Verbeek

x

Fotobestuur


Harry Visser en Tjalling de Boer

Algemeen bestuur


Plaatsvervangend voorzitter: Albert Bons
Algemeen bestuurslid: Vacature
Algemeen bestuurslid: Vacature

Het SOBO is op zoek naar meer actieve bestuursleden. Vindt u het leuk mee te denken over het algemeen beleid van het SOBO of bent u goed in boekhouding? Meldt u dan aan via woonzorgwinkel@soboschiedam.nl.

Commissarissen


Twee leden van de Raad van Commissarissen van Woonplus zijn door het SOBO voorgedragen. Het SOBO kan op deze manier het beleid van Woonplus inhoudelijk en kritisch volgen. Gezien de grote veranderingen in de volkshuisvesting is het belangrijk dat het SOBO haar stem onder andere via haar commissarissen nadrukkelijk doet gelden.

ABN AMRO Bank IBAN: NL83 ABNA 0502186011
Kamer van Koophandel nummer: 40347078
Uitreksel Handelsregister: document
Statuten van het SOBO: document

Medewerkers


Het SOBO heeft drie bewonersondersteuners in dienst die werken aan de Singel 85. De bewonersondersteuners ondersteunen bewoners- en huurdersbelangenverenigingen bij het uitvoeren van werkzaamheden en denken mee over het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. Daarnaast voeren de bewonersondersteuners onderzoeken uit om meer te weten te komen over een bepaalde problematiek of over de tevredenheid van bewoners. Tot slot zijn de ondersteuners aanwezig bij het spreekuur op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Henk van der Velden


Henk behandelt als bewonersondersteuner algemene woon-gerelateerde cases tijdens spreekuren. Hij adviseert en ondersteunt bewonersverenigingen omtrent problemen, herstructurering en leefbaarheid. Daarnaast is hij regelmatig te vinden bij wijkoverleggen en is hij iedere maandag in Groenoord te vinden om de huurdersbelangenvereniging te ondersteunen tijdens hun spreekuur. U kunt Henk bereiken door te mailen naar: henk@soboschiedam.nl

Inge Kerdel


Inge zoekt als bewonersondersteuner meer uit over algemene ontwikkelingen in de volkshuisvesting, beleid, ruimtelijke ordening en recht en schrijft hier aanbevelingen over. Zij ondersteunt en adviseert daarnaast bewonersverenigingen over herstructurering, leefbaarheid, ingrepen in de openbare ruimte en wonen en zorg. Daarnaast helpt ze bewonersverenigingen bij het opzetten van onderzoeken. Inge is regelmatig te vinden bij wijkoverleggen en behandelt tot slot algemene woon-gerelateerde cases tijdens het spreekuur. U kunt Inge bereiken door te mailen naar: inge@soboschiedam.nl

Jacques Freijee


Jacques is de technische bewonersondersteuner van het SOBO. Hij beoordeelt plannen, tekeningen en voorstellen en voert onderzoeken uit naar de (bouwtechnische) staat van woningen. Jacques adviseert bewonersverenigingen over huurzaken en achterstallig onderzoek. Hij ondersteunt in de werkgroep Particuliere Woningverbetering en behandelt onderhoud-technische en bouwkundige cases tijdens het spreekuur. U kunt Jacques bereiken door te mailen naar: jac@soboschiedam.nl

Heeft u een algemene vraag, dan kunt u die stellen door te bellen naar 010-2734701 of te mailen naar woonzorgwinkel@soboschiedam.nl

x
Inge Kerdel overhandigt het eerste exemplaar van het Jaarplan 2015-2016 aan Bob Venhuizen

x
Henk van der Velden en Jacques Freijee tijdens een overleg